Хууль, эрх зүй


Монгол улсын хууль


# Гарчиг Харах
1 Авлигын эсрэг хууль Харах
2 Эрчим хүчний тухай Харах
3 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай Харах
4 Цахилгаан, дулааны эрчим хүч, нүүрсний төлбөрийн тухай Харах
5 Ашигт малтмалын тухай Харах
6 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай Харах
7 Агаарын тухай Харах
8 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Харах
9 Барилгын тухай Харах
10 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай Харах
11 Компанийн тухай Харах
12 Концессийн тухай хууль Харах
13 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай Харах
14 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай Харах
15 Төрийн хяналт, шалгалтын тухай Харах
16 Төрийн аудитын тухай Харах
17 Хөдөлмөрийн тухай Харах
18 Шинжлэх ухаан, технологийн тухай Харах
19 Авлигын эсрэг хуулийн зарим заалтыг дагаж мөрдөх журмын тухай Харах
20 Архивын тухай Харах
21 Аудитын тухай Харах
22 Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай Харах
23 Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай Харах
24 Гадаадын зээл тусламжийг зохицуулах тухай Харах
25 Газрын тухай Харах
26 Галын аюулгүй байдлын тухай Харах
27 Гамшгаас хамгаалах тухай Харах
28 Жендерийн тэгш байдлыг хангах тухай Харах
29 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай Харах
30 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай Харах
31 Иргэний хууль Харах
32 Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай Харах
33 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль Харах
34 Монгол улсын их хурлын тухай Харах
35 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай Харах
36 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай Харах
37 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай Харах
38 Олон Улсын гэрээний тухай Харах
39 Статистикийн тухай хууль Харах
40 Татварын ерөнхий хууль Харах
41 Төсвийн тухай хууль Харах
42 Төсвийн тогтвортой байдлын тухай Харах
43 Төмөр замын тээврийн тухай хууль Харах
44 Хот байгуулалтын тухай хууль Харах
45 Монгол Улсын Үндсэн хууль Харах
46 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Харах

© 2024 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.