Хууль, эрх зүй


Гарчиг Харах
Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам Харах
Нийтийн бэлэн байдалд ажиллах тухай Харах
Ажлын хэсэг томилох тухай Харах
Шугам, тоноглолын найдвартай ажиллагааг хангаж, хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай Харах
Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус ШТАБ, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн томилох тухай Харах
Шугам, тоноглолын найдвартай ажиллагааг хангаж, хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай Харах

© 2024 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.